Malaikat pun Berdo’a dan Sedekah pada Hari Jum’at
{Qs. Al Baqarah (2) : 261} Z RasulAllah SAW bersabda,

”Setiap awal pagi, semasa terbit matahari, ada dua malaikat menyeru kepada manusia dibumi. Yang satu menyeru, ”Ya Tuhan, karuniakanlah ganti kepada orang yang membelanjakan hartanya kepada Allah”. Yang satu lagi menyeru ”musnahkanlah orang yang menahan hartanya”..

Sedekah pada hari Jum’at lebih utama dibanding sedekah pada hari-hari lainnya.

Ibnu Qayyim berkata: “Sedekah pada Jum’at itu dibandingkan dengan sedekah pada enam hari lainnya laksana sedekah pada bulan Ramadhan dibanding bulan-bulan lainnya”.

Hadits dari Ka’ab menjelaskan: “Dan sedekah pada Jum’at itu lebih mulia dibanding hari-hari selainnya”.(Mauquf Shahih)

MAU!!!

SUMBER : KAYA DENGAN SEDEKAH <GROUP FACEBOOK>

Advertisements